dijous, 11 de març de 2010

Nviagbúlia.

El cap parla.


Departament d’Investigació extraNviagbuliana, secció Alfa*.

Clau: Llenguatge humanoide terrícola, català. Equació de descodificació yP~.

Posició espacial: Planeta Terra. Coordenada Nviagbuliana _sX01·. Latitud terrestre: 38º 30' 25'', longitud 0º -14' -21''.

Posició temporal: Algoritme Omega Phenia Nviagbulià. 18 de juny de 1988 en el calendari terrícola.

Emisor: Consciència robòtica reportadora  d’ones sneirgviam, codi 03950{öo}.

Exercici d’investigació: Transferència d’estructures neurològiques Nviagbulianes a sistemes  receptors d’humanoides terrícoles en fase fetal. Transcripció d’ones sneirgviam sobre l’experiència directa del subjecte Nviagbulià experimentador.

Fase de recepció superada. Primera comunicació d’ones sneirgviam. Punt 0: Confirmació de l’objectiu d’investigació i acceptació  dels paràmetres d’acció per part del subjecte  Nviagbulià. Punt 0.1: Reconeixement del present i del  futur immediat.  Punt 0.2: Primeres sensacions.

Transcripció:

Nviagblia germans,
 [0]
M’emmotlle als paràmetres d’acció establerts i a les limitacions de l’objectiu d’investigació. Accepte aprendre les accions locomotores i les interaccions socials i psicològiques del cos humà sense fer ús dels coneixements i habilitats Nviagbulianes en cap moment. No interferiré en les accions cerebrals. Em limitaré a produir ones sneirgviam d’informació sense contaminar l’estructura cerebral de l’individu. Observaré l’evolució neurologicoanatòmica de  l’estructura humanoide i les possibilitats que aquesta ofereix des de totes les perspectives possibles.
[0.1]
18 de juny de 1988: data del calendari terrícola. El període de gestació dels humanoides terrícoles oscil·la entre 8, 9 i 10 mesos. L’anàlisi de l’òvul preveu una gestació de 9 mesos exactes. Sortiré del fetus el 18 de març de 1989, data de primer contacte extern.
[0.2]
Els primers fluxos d’energia cerebral indiquen un desconeixement total del món extern. L’humanoide ocupat presenta un sistema bàsic i buit. Es limita al coneixement de subsistència fetal: alimentació, respiració i excreció. Però, a diferència de la resta d’humanoides extraterrestres, el sistema neurològic  presenta una estructura de recepció immensa. A més, aquesta ofereix una acceleració quasi immediata. El segon estímul cerebral,  ja ofereix un intercanvi d’informació nova adquirida. L’evolució del sistema ofereix moltes possibilitats d’exercici neurològic futur, però les previsions futurèrgiques indiquen una certa limitació, l’humanoide mai podrà assolir l’estat d’inconscienciació Nviagbuliana. De tota manera, les estructures primerenques de recepció neurològica resulten molt interessants des d’una perspectiva d’economització temporal. La possibilitat de combinació amb el sistema Nviagbulià podria resultar positiva. Es realitzaran les comprovacions periòdiques protocolàries per estudiar-ne la progressió.

Nviagblia germans. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada